Sơ kết hoạt động phối hợp giữa Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội

Thứ Năm, 27/06/2019, 02:21:48

Chiều 26-6, Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đạt nhiều kết quả quan trọng. Các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng cả trên không, trên mặt đất và trên không gian mạng, không để bị động bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội đã phối hợp sắp xếp, chuyển giao nhiều diện tích đất để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như quân sự, quốc phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả toàn diện và quan trọng từ sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua; đồng thời, có các ý kiến chỉ đạo định hướng để tăng cường hơn nữa, đưa mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục phát triển, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Hoàng Trung Hải giao các cơ quan, đơn vị chức năng của hai bên tập trung thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra, nhất là việc giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến quản lý, sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng,... bảo đảm tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, đơn vị thực hiện.