Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy phát triển bền vững

Thứ Năm, 27/06/2019, 02:22:40

Ngày 26-6 tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 (VBF 2019) được tổ chức với chủ đề “Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong phát triển nhanh gắn với bền vững”. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện các bộ, ban, ngành; các chuyên gia, hiệp hội, cộng đồng DN, tổ chức quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Việc phát triển nhanh và bền vững là chủ trương, quan điểm nhất quán và xuyên suốt trong chiến lược phát triển của đất nước. Việt Nam phải phát triển kinh tế nhanh để tránh tụt hậu, cũng như giảm khoảng cách với các nước đang phát triển trong khu vực. Đồng thời phải duy trì tăng trưởng bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp lớn. Đó là giữ vững môi trường vĩ mô, ổn định chính trị xã hội, coi đó là nhân tố quyết định để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển và phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường. Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Khuyến khích tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp hoàn thiện thể chế, trong đó tập trung cải thiện chất lượng thể chế, chính sách pháp luật theo hướng tăng cường tính minh bạch, lành mạnh, an toàn và hiệu quả nhằm thích ứng nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy DN làm trung tâm, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại; tích cực tham gia các hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới với các khu vực, các quốc gia phát triển. Đây chính là nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, DN chính là chủ thể, là lực lượng chính thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trách nhiệm xã hội của DN thể hiện ở ba khía cạnh: Kinh tế, pháp lý và đạo đức. Về khía cạnh kinh tế là cân đối giữa mục tiêu lợi nhuận và đối xử thỏa đáng với người lao động. Về khía cạnh pháp lý là thực hiện đầy đủ những quy định về pháp lý với các bên liên quan thông qua việc tuân thủ quy định về cạnh tranh, bảo vệ khách hàng, bảo vệ môi trường, chống lại những hành vi sai trái. Về khía cạnh đạo đức, Phó Thủ tướng cho rằng đây không phải là những ràng buộc pháp lý nhưng lại vô cùng quan trọng với cộng đồng, là những hành vi mà xã hội mong đợi ở DN. DN cùng chia sẻ lợi ích sẽ được xã hội công nhận, tôn vinh và ngược lại.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các cơ quan liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của DN, các tổ chức quốc tế tại VBF 2019. Qua đó tổng hợp, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.