Tọa đàm “Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống”

Thứ Năm, 27/06/2019, 14:27:13

NDĐT - Ngày 27-6, tại Hà Nội, Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) phối hợp Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống”.

Tọa đàm “Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống”

Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân Phạm Văn Huấn phát biểu ý kiến khai mạc tọa đàm.

Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) và Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì tọa đàm.

Ngày 8-6-2018 Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều là sự kế thừa Luật Quốc phòng năm 2005, thể chế đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, quân sự (QP, QS) bảo vệ Tổ quốc; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan, có nhiều sự phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình thế giới, khu vực và thực tiễn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Luật Quốc phòng 2018 là đạo luật cơ bản về QP, QS, bảo vệ Tổ quốc, điều chỉnh các pháp luật khác về QP, QS có liên quan như: Luật Dân quân tự vệ, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự…Đồng thời, Luật Quốc phòng có quan hệ chặt chẽ với các luật về kinh tế-xã hội (KT-XH). Các nội dung của luật thể hiện rõ nét chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, nhấn mạnh, để góp phần thống nhất về ý chí và hành động ở các cấp, các ngành, các địa phương và mọi tầng lớp nhân dân thì công tác hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng 2018 là rất quan trọng. Do đó, các tham luận hôm nay cần tập trunng phân tích, làm rõ các vấn đề có tính căn bản của Luật Quốc phòng, như: Sự cần thiết, mục đích, quan điểm và quá trình xây dựng Luật Quốc phòng (sửa đổi); Nội dung cơ bản, một số quy định mới và cơ sở xây dựng một số quy định trong Luật Quốc phòng năm 2018; những chủ trương, giải pháp để triển khai thi hành Luật Quốc phòng bảo đảm tính hiệu quả.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến khác cũng đi sâu, làm rõ những vấn đề cụ thể như: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng trong Luật Quốc phòng; Kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng; Vai trò công tác quốc phòng ở Bộ, ngành T.Ư, địa phương; Giáo dục quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ trong giai đoạn mới; Giáo dục Luật Quốc phòng trong Công an nhân dân; Bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức về quốc phòng, quân sự cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí, truyền thông …

MINH THÚY