Xây dựng Bắc Cạn thành tỉnh mạnh về nông - lâm nghiệp

Thứ Ba, 09/07/2019, 15:34:00

NDĐT - Sáng 9-7, tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Xây dựng Bắc Cạn thành tỉnh mạnh về nông - lâm nghiệp

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37/NQ-TW; Nguyễn Văn Du, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Cạn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương tỉnh Bắc Cạn đã bám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết, đạt nhiều thành tựu. Kết cấu hạ tầng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; trật tự, an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Từ đó, tăng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng chống lại các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, Bắc Cạn vẫn là tỉnh rất khó khăn, nghèo so với cả nước.

Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu tới năm 2030, nước ta phải trở thành nước có thu nhập trung bình cao và hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, do vậy, vùng Tây Bắc, trong đó có Bắc Cạn phải tham gia vào quá trình này, tích cực chuyển đổi mô hình tăng trưởng để nâng cao chất lượng phát triển. Đồng chí ghi nhận kiến nghị của tỉnh Bắc Cạn mong muốn T.Ư ban hành một Nghị quyết mới phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.

Đối với Bắc Cạn, kinh tế nông - lâm nghiệp vẫn là thế mạnh và phù hợp nhất. Do vậy, thời gian tới, tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế thân thiện môi trường, bảo vệ hệ sinh thái; xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, khai thác hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, phát triển nông sản đặc sản theo hướng hàng hóa; phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản; khai thác tốt tiềm năng du lịch; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa. Phát triển kinh tế đi đôi phát triển văn hóa, xã hội, giúp bà con tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách, dịch vụ công; bảo tồn, phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đặc biệt quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh.

Dịp này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao kinh phí của ngành ngân hàng hỗ trợ tỉnh Bắc Cạn xây dựng Trường tiểu học Đức Vân, xã Đức Vân (huyện Ngân Sơn).

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé, phường Đức Xuân (TP Bắc Cạn) và Mông Thị Thi, xã Cẩm Giàng (huyện Bạch Thông).

TUẤN SƠN