Bắc Cạn tập trung nâng chỉ số quản trị hành chính công

Thứ Ba, 16/07/2019, 02:24:28

Theo kết quả công bố chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) năm 2018, tỉnh Bắc Cạn đạt 44,36/80 điểm, xếp thứ 28 trong các tỉnh, thành phố, tăng 32 bậc so với năm 2017.

Tuy nhiên, Chỉ số PAPI của Bắc Cạn hằng năm tăng, giảm không ổn định, thiếu tính bền vững; chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm trung bình thấp chiếm tỷ lệ còn cao...

Quyết tâm tăng cao Chỉ số PAPI năm 2019 cũng như các năm tiếp theo, tỉnh Bắc Cạn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các cơ chế, chính sách của Ðảng, Nhà nước.

Các đơn vị, địa phương cũng nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; tuyên truyền, giáo dục để người dân biết mà thực hiện và giám sát.

* Trong sáu tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn tỉnh An Giang đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường đối thoại với người lao động; tham gia vào quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thực thi chính sách, điều kiện hỗ trợ lao động...

Những hoạt động này góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Quỹ Xã hội công đoàn các cấp trong tỉnh đã chi hỗ trợ xây dựng 76 căn nhà Mái ấm công đoàn, với tổng số tiền là 2,62 tỷ đồng; thăm hỏi, trợ cấp ốm đau đối với gần 4.300 lượt đoàn viên, người lao động; tặng quà cho con đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang mắc bệnh hiểm nghèo...

Các cấp công đoàn trong tỉnh còn tăng cường vận động doanh nghiệp quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Ðến nay, toàn tỉnh có 71/239 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn giữa ca hoặc hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho công nhân, người lao động.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình, dư luận, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động. Từ đó, báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

PV và TTXVN