Tiếp Đại sứ

Thứ Ba, 16/07/2019, 02:38:54

Ngày 15-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðại sứ Pa-na-ma Xéc-vi-o X. Xa-mu-đi-ô đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.