Hoạt động đối ngoại

Thứ Ba, 20/08/2019, 02:55:04

Nhận lời mời của Văn phòng T.Ư Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng ta thăm và làm việc tại Cam-pu-chia từ ngày 18 đến 20-8.

Ngày 19-8, tại Phnôm Pênh, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Hun Xen; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Xay Chum đã tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Ðảng ta. Tại cuộc tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Ðảng ta sang thăm và làm việc tại Cam-pu-chia; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Cam-pu-chia đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, với đường lối hòa bình, độc lập, trung lập, hợp tác và phát triển, nhân dân Cam-pu-chia tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Chiến lược tứ giác giai đoạn 4 của Chính phủ Cam-pu-chia; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Cam-pu-chia dành cho Việt Nam từ trước đến nay; nêu bật ý nghĩa chiến thắng ngày 7-1-1979 cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và phán quyết của Tòa án quốc tế ngày 16-11-2018 về xét xử tội ác diệt chủng; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam sẽ cùng với Cam-pu-chia gìn giữ và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Xăm-đéc Hun Xen và Chủ tịch Thượng viện Xăm-đéc Xay Chum đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Ðoàn tại Cam-pu-chia, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Ðại hội XII của Ðảng đề ra; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Cam-pu-chia - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh vai trò của hai Ðảng cũng như tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Ðảng và quan hệ hợp tác giữa các tỉnh có chung biên giới; hết sức vui mừng về kết quả phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước trong thời gian qua, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển; chân thành cảm ơn về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Cam-pu-chia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ Khmer Ðỏ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Các nhà lãnh đạo Cam-pu-chia đã nêu bật vai trò lãnh đạo của CPP trong 40 năm qua; trao đổi một số nội dung liên quan quan hệ Cam-pu-chia - Việt Nam; chia sẻ một số nét về tình hình thế giới và khu vực; đề nghị hai Văn phòng T.Ư của hai Ðảng phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Ðảng; khẳng định Cam-pu-chia sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam gìn giữ và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Cam-pu-chia - Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

★ Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Nên dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Ðảng đã hội đàm với Ðoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư CPP do đồng chí Mom Xa-rin, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư CPP dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia nói chung và giữa hai Văn phòng T.Ư của hai Ðảng nói riêng; trao đổi về một số nội dung hợp tác trong thời gian tới giữa Văn phòng T.Ư hai Ðảng; khẳng định hai Văn phòng T.Ư hai Ðảng sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước.

★ Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Nên và Ðoàn đã đến thăm và làm việc với cán bộ Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia; thăm và làm việc với đại diện Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tại Cam-pu-chia; thăm một số cơ sở văn hóa lịch sử tại Thủ đô Phnôm Pênh của Cam-pu-chia.