Giao ban Thường trực HÐND các tỉnh miền Ðông Nam Bộ

Thứ Tư, 21/08/2019, 02:14:58

Ngày 20-8, tại TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp HÐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực các tỉnh, thành phố khu vực miền Ðông Nam Bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề "Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công, việc quản lý, sử dụng tài sản công".

Tham dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban TVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban TVQH, Trưởng ban Dân nguyện; Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, Thường trực HÐND các tỉnh, thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu, Ðồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Lâm Ðồng, TP Hồ Chí Minh; đại diện Ðoàn đại biểu Quốc hội các địa phương: Tây Ninh, Ðồng Nai, Bình Thuận, Lâm Ðồng, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch QH Ðỗ Bá Tỵ đề nghị các tỉnh, thành phố trong khu vực nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HÐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của QH và HÐND năm 2015, Luật Ðầu tư công năm 2014, nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát của HÐND đối với nội dung liên quan đầu tư công, việc sử dụng, quản lý tài sản công; nâng cao chất lượng công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết về đầu tư công.

Thời gian qua, hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số quy định liên quan đầu tư công chưa rõ ràng, chưa quy định cụ thể nên gặp khó khăn trong quá trình giám sát. Luật Ðầu tư công vừa được Quốc hội khóa XIV ban hành quy định HÐND các cấp quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư đối với từng chương trình, dự án theo thẩm quyền, tuy nhiên, chưa quy định cụ thể các trường hợp sử dụng vốn ngân sách từ nguồn sự nghiệp để đầu tư, về một số loại hình đầu tư dưới hình thức đối tác công tư (PPP), các trường hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nhưng sử dụng toàn bộ vốn nhà nước tại địa phương. Quy định liên quan khái niệm "chương trình", "dự án" chưa chặt chẽ. Chưa quy định rõ ràng về cấp có thẩm quyền quyết định việc thẩm định khả năng cân đối vốn đối với dự án có nhiều nguồn vốn thuộc các cấp ngân sách khác nhau (tỉnh, huyện, xã); chậm ban hành văn bản hướng dẫn Luật.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến về việc cắt giảm hợp lý số lượng đại biểu HÐND các cấp; giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tăng số Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II; thành lập Tổ đại biểu HÐND cấp xã, xem xét về việc cơ cấu hợp lý tổ chức của UBND như quy định hiện nay.

PV