Học Bác, đề cao trách nhiệm nêu gương

Thứ Năm, 22/08/2019, 17:44:33

NDĐT - Ngày 22- 8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng Sản, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Học Bác, đề cao trách nhiệm nêu gương

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trương Ban Tuyên giáo T.Ư dự hội thảo. Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, chủ trì.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Sơn Minh Thắng nêu rõ, hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động nhằm tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Hội thảo góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn những nhận thức và hành động; xác định rõ những nhiệm vụ đặt ra, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống gắn liền với những yêu cầu cấp thiết của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, để việc noi gương Người đi vào thực chất, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí, hoặc làm theo phong trào.

Do vậy, cần phải làm cho việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở thành một nhu cầu văn hóa, tự giác, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là công việc, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

GS, TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, phong cách con người mang tầm vóc vĩ nhân như Hồ Chí Minh đã làm nên sự nghiệp vĩ đại của bậc Đại trí, Đại nhân, Đại dũng với khát vọng tự do, dâng hiến và hy sinh trọn vẹn cuộc đời mình cho Dân, cho Nước, cho các dân tộc bị áp bức, nô lệ. Học tập phong cách Hồ Chí Minh, để dần từng bước nhận ra chân giá trị của Người, từ tấm gương đó soi vào mình, với tâm niệm “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện mình theo hình ảnh phong cách Hồ Chí Minh.

Theo TS Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sán Nhân dân tối cao, Học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ kiểm sát luôn nhận thức những giá trị cốt lõi, trong đó, yêu cầu “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” là những đức tính phải được trau dồi, rèn luyện hằng ngày. Trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, Bác Hồ thường coi trọng cả đức và tài, trong đó Người luôn coi đạo đức là cái gốc. Trong năm đức tính Bác dạy cán bộ kiểm sát, Người đề cập chủ yếu đến đạo đức. Học tập và làm theo tưởng đạo đức, phong cách của Người nhắc nhở mỗi cán bộ kiểm sát phải học tập, tu dưỡng, rèn luyện để có trong mình tròn vẹn cả năm đức tính nêu trên.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác. Từ việc thực hiện các Chỉ thị của Trung ương trong các đơn vị đã xuất hiện những tập thể, tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. TS Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cụ trưởng, Cục hàng hải Việt Nam cho biết, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm” trong công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã quyết liệt, mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu rõ rệt số người chết, mất tích trên biển, trong nhiều năm gần đây không còn những đám tang tập thể của ngư dân trên biển. 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện thành công 36 lượt cứu nạn bằng tàu chuyên dụng, cứu và hỗ trợ 592 người gặp nạn trên biển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang chia sẻ: Giữa biển khởi mênh mông, nhiều thời điểm, ranh giới giữa sự sống và cái chết người thuyền trưởng phải có những quyết định nhanh, kịp thời để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người cứu nạn và người bị nạn. Để có được những kết quả đó theo đồng chí Nguyễn Xuân Sang đó là một quá trình phần đấu, hy sinh không mệt mỏi của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

60 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn được trình bày và gửi tới hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, những nguyên tắc, phương pháp trong tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp T.Ư qua những kết quả đạt được cùng những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Các đại biểu đến từ các cơ quan trung ương, doanh nghiệp trung ương và một số địa phương chia sẻ những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện noi gương Bác, góp phần tuyên truyền, nhân rộng tạo hiệu ứng lan tỏa trong Đảng và xã hội. Qua đó, những bài học kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là lan tỏa phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp T.Ư, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

PV