Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cienco5

Thứ Sáu, 23/08/2019, 15:42:03

NDĐT - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng vừa tiến hành kỳ họp lần thứ 35 để xem xét thi hành kỷ luật với ông Bạch Ngọc Du (nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5), Chủ tịch HĐQT Cienco5.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cienco5

Ông Bạch Ngọc Du, nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cienco5.

Qua xem xét, UBKT Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy với tư cách là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cienco5, Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn nhà nước tại Cienco5, ông Bạch Ngọc Du đã tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành các quyết định vi phạm quy định của Nhà nước, cụ thể: Nghị định số 59/2011 ngày 18-7-2011 của Chính phủ, Thông tư số 202/2011 ngày 30-12-2011 của Bộ Tài chính, Nghị định số 71/2013 ngày 11-7-2013 của Chính phủ và Luật Đất đai.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Bạch Ngọc Du là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Du. Căn cứ Quy định 102 ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xem xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bạch Ngọc Du.

Ông Bạch Ngọc Du, 46 tuổi, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Cienco5 từ ngày 28-6-2015 thay vị trí của ông Thân Đức Nam được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Trước đó, ông Du từng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 573 (Hà Đông, TP Hà Nội) và là Phó Tổng giám đốc của Cienco5.

THANH TÙNG