Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thứ Hai, 26/08/2019, 01:07:35

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) giai đoạn 2019 - 2023, với mục tiêu mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật CSBVN, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng CSBVN cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của CSBVN trong tình hình mới.

Đồng thời, tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới, trong khu vực hiểu đầy đủ, chính xác hơn về chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam nói chung, Luật CSBVN nói riêng; xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, thành viên của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, có trách nhiệm, luôn tôn trọng, thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các thách thức chung, hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững.