Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực tay nghề cao

Thứ Hai, 02/12/2019, 02:25:07

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 6-6-2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, nghiên cứu để xác định rõ phạm vi, đối tượng đào tạo nhân lực có tay nghề cao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về tự chủ trong giáo dục nghề nghiệp; chủ trì xây dựng, ban hành Khung trình độ quốc gia trong giáo dục nghề nghiệp,... Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện tốt việc phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT vào học các trình độ của giáo dục nghề nghiệp và có cơ chế đánh giá, giám sát việc thực hiện tại các địa phương; dự báo nhu cầu nhân lực để xây dựng kế hoạch đào tạo,…