Điện Biên kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở

Thứ Ba, 03/12/2019, 03:25:13

Trước những yêu cầu cấp bách về công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở hiện nay, Tỉnh ủy Điện Biên tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ các giải pháp kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở cơ sở.

Điện Biên kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở

Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của Công ty cổ phần Mavin Austfeed tại huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) hằng năm cung cấp khoảng 70 nghìn tấn thức ăn thủy sản.

Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ được tỉnh quan tâm chú trọng.

Tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức cho hơn 4.568 lượt cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã củng cố, kiện toàn, thành lập mới 64 tổ chức cơ sở đảng; giải thể 191 chi bộ do sắp xếp lại tổ chức bộ máy; kiện toàn, củng cố 558 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn tỉnh kết nạp được 8.990 đảng viên mới (bình quân 2.247 đảng viên/năm, đạt hơn 112% kế hoạch); xóa được 87 trong số 95 bản chưa có đảng viên; giảm 193 trong số 328 thôn, bản và 33 trường học chưa có chi bộ (đến nay 100% trường học đã có chi bộ); giảm 67 trong số 88 trạm y tế chưa có chi bộ (từ 88 còn 21).

* Năm 2019, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế của tỉnh Hưng Yên đều tăng so năm 2018 và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng hơn 10%, thu ngân sách ước tăng hơn 9%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 12%, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,75 tỷ USD. Sản xuất nông nghiệp tăng gần 3%, bình quân 1 ha canh tác đạt hơn 200 triệu đồng, đã chuyển đổi thêm gần 3.000 ha canh tác hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây giá trị kinh tế cao.

Toàn bộ 145 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có thêm ba đơn vị cấp huyện (Văn Giang, Văn Lâm và TP Hưng Yên) đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 190 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có 10 khu công nghiệp, năm khu đã đi vào hoạt động và cơ bản lấp đầy dự án; có hai cụm công nghiệp tại các huyện Văn Lâm, Ân Thi. Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực, đã thu hút thêm 116 dự án mới, có 45 dự án mới đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho hơn 7.000 lao động.

Tỉnh phấn đấu năm 2020 GRDP tăng hơn 9%, thu ngân sách đạt hơn 14.800 tỷ đồng, tổng thu nhập bình quân đầu người 80 triệu đồng/năm, có thêm ba huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, hiện đại.

Tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, tiếp tục thu hút đầu tư, khẩn trương hoàn thành thủ tục quyết định đầu tư cho khu công nghiệp đô thị Lý Thường Kiệt giai đoạn 1, mở rộng các khu công nghiệp Yên Mỹ và Thăng Long 2, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động các cụm, khu công nghiệp đã quy hoạch.

PV và TTXVN