Ðoàn công tác Ủy ban Kiểm tra T.Ư làm việc tại Long An, TP Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 05/02/2020, 03:44:27

Ngày 4-2, Ðoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành kiểm tra Ðảng tỉnh Long An. Ðồng chí đề nghị toàn thể cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần toàn tâm, toàn ý nhằm phục vụ tốt đại hội đảng các cấp. Nhất là tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm. Tham mưu cấp ủy thẩm định nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

* Chiều cùng ngày, Ðoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư do đồng chí Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Ðảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác thẩm định nhân sự cấp ủy, thẩm tra tư cách đại biểu; kiểm tra, giải quyết những tố cáo liên quan nhân sự cấp ủy khóa mới. Ðồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần chủ động phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu giúp cho cấp ủy chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ tới; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, coi trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

PV