Hơn 41 nghìn người tham gia thi tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo tuần thứ nhất

Thứ Hai, 30/03/2020, 12:58:14

NDĐT- Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng VCNET bắt đầu từ ngày 23-3 đã kết thúc tuần thi thứ nhất. Trong tuần thi thứ nhất, từ ngày 23 đến 30-3, đã có 41.488 người tham gia thi với 136.271 lượt dự thi, có 14.835 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Hơn 41 nghìn người tham gia thi tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo tuần thứ nhất

Đặng Thị Thanh Hương đoạt giải Nhì tuần thi thứ nhất.

Kết thúc tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, bạn Trần Phong Bắc, Trường Tiểu học B Hòa Lạc - Huyện Phú Tân – Tỉnh An Giang đã xuất sắc đoạt giải Nhất.

Theo Ban Tổ chức, trong tuần thi thứ nhất, người tham gia thi chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị; giáo viên, học sinh, sinh viên các trường học; có độ tuổi từ 25-55, chiếm trên 60%.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất ở tuần thi thứ nhất, như sau:

STT

Tỉnh/Thành phố

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Hà Tĩnh

15,069

26,195

2

Lâm Đồng

7,144

10,633

3

Quảng Ninh

4,437

5,780

4

Thành phố Hồ Chí Minh

3,382

7,556

5

Bình Thuận

1,270

1,556

6

Lào Cai

1,229

1,323

7

Đồng Tháp

1,050

4,405

8

Bình Dương

785

1,071

9

Nghệ An

707

18,221

10

Thành phố Hà Nội

632

2,073

Đáp án câu hỏi tuần 1 như sau:

STT

Câu hỏi

Đáp án đúng

1

Câu 1

B

2

Câu 2

D

3

Câu 3

A

4

Câu 4

B

5

Câu 5

B

6

Câu 6

C

7

Câu 7

A

8

Câu 8

D

9

Câu 9

B

10

Câu 10

C

Số người trả lời đúng

14.835 người

Theo đó, Ban Tổ chức công bố danh sách các cá nhân đoạt giải ở tuần thi thứ nhất như sau:

01 giải Nhất thuộc về Trần Phong Bắc, Trường Tiểu Học B Hòa Lạc - Xã Hòa Lạc - Huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang.

02 giải Nhì thuộc về các cá nhân:

1. Đặng Thị Thanh Hương, Trường THPT Tam Đảo - Xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Cao Hoàng Phi, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ

05 giải Ba thuộc về các cá nhân:

1. Hoàng Thị Thanh Hiền, Xã An Nhơn – Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

2. Lê Xuân Vị, Xã Đức Hương – Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh

3. Hoàng Yến, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

4. Võ Quang Đạt, Thị trấn Nghèn - Huyện ủy Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

5. Nguyễn Thị Minh, Vườn Quốc Gia Phú Quốc Thị trấn Dương Đông – Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

08 giải Khuyến khích thuộc về các cá nhân:

1. Tô Minh Hoài, Thị trấn Vũ Quang - Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

2. Nguyễn Mạnh Cường, Trường Quân sự quân khu 2 – Xã Liên Bảo – Huyện Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

3. Nguyễn Thị Ngọc Minh, Lớp 11 Anh1 - Trường THPT Chuyên Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

4. Lê Hoài Nam, Xã Sơn Tây – Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh

5. Đoàn Văn Nam, Trường THPT Cái Bè - Thị trấn Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tỉnh Tiền Giang

6. Kiều Thu Hằng, Huyện ủy Hương Khê - Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh

7. Võ Thị Hương, Xã Thanh Khai- Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An

8. Nguyễn Hoàng Anh, Xã Mỹ An – Huyện Tháp Mười - Tỉnh Đồng Tháp

Ngay sau khi kết thúc tuần thi thứ nhất (ngày 30-3), tuần thi thứ hai của Cuộc thi đã bắt đầu và sẽ kết thúc vào ngày 6-4-2020. Kết quả tuần thi thứ hai cũng sẽ được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng vào Thứ Hai tuần tới, ngày 6-4-2020.

Câu hỏi tuần thi thứ hai như sau:

Câu 1. Bạn cho biết ai là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam?

A. Nguyễn Đức Cảnh

B. Hà Huy Tập

C. Nguyễn Ái Quốc

D. Ngô Gia Tự

Câu 2. Để thi hành chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, cùng với việc thông qua các văn kiện quan trọng, Đảng ta đã xuất bản Tạp chí nào sau đây?

A. Tạp chí sinh hoạt nội bộ

B. Tạp chí Đỏ

C. Tạp chí Cộng sản

D. Tạp chí sinh hoạt Đảng

Câu 3. Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo được phát triển tư tưởng, đường lối từ cuốn sách nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

B. Bản án chế độ thực dân Pháp

C. Đường Kách mệnh

D. Nhật ký chìm tàu

Câu 4. Sau Hội nghị Trung ương tháng 3-1937, Đảng đã cho xuất bản tài liệu nào nói về công tác tuyên truyền, cổ động; chủ trương phát triển mạnh mẽ công tác báo chí, xuất bản, phát hành, huấn luyện, đào tạo cán bộ?

A. Chung quanh vấn đề chính sách mới

B. Chủ trương tổ chức mới của Đảng

C.Tuyên ngôn về thời cuộc

D. Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối, chủ trương của Đảng

Câu 5. Đồng chí Hà Huy Tập viết tác phẩm nào nêu bật quá trình hoạt động của Đảng trong ba năm đầu mới thành lập?

A. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Việt Nam

B. Lược thảo Lịch sử phong trào công nhân quốc tế

C. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương

D. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản thế giới

Câu 6. “Cần phải gắn chặt công việc với tư­ tư­ởng và lề lối làm việc, vì mỗi công việc thành hay bại là đều do tư­ tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai...”. Bạn cho biết câu nói này là của ai?

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Hồ Tùng Mậu

C. Trần Phú

D. Lê Hồng Phong

Câu 7. Bạn cho biết trọng tâm của công tác tư tưởng thời kỳ 1930-1931 là gì?

A. Công tác tuyên truyền, cổ động

B. Công tác giáo dục chính trị, đào tạo cán bộ tuyên huấn

C. Công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ tuyên huấn

D. Công tác báo chí, xuất bản

Câu 8. Để khôi phục và phát triển phong trào cách mạng giai đoạn 1932-1935, Đảng đã công bố bản tài liệu nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

B. Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương

C. Lịch sử tóm tắt ba Quốc tế

D. Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu 9. Hội nghị Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng họp từ ngày 16-21/6/1934 đã ra Nghị quyết về vấn đề nào sau đây?

A. Nghị quyết về tổ chức Bộ Tuyên truyền và công tác tuyên truyền

B. Nghị quyết về thành lập Mặt trận nhân dân phản đế

C. Nghị quyết về công tác tuyên giáo của Đảng

D. Nghị quyết về công tác tuyên huấn của Đảng

Câu 10. Năm 1938, Hội truyền bá quốc ngữ ra đời đã tạo nên sinh hoạt văn hóa có giá trị trong đời sống xã hội, giúp người lao động nghèo biết đọc, biết viết, góp phần phát triển tư tưởng tiến bộ trong nhân dân. Bạn cho biết phong trào truyền bá quốc ngữ giương cao khẩu hiệu nào sau đây?

A. Chữ quốc ngữ cho mọi nhà

B. Chữ quốc ngữ cho mọi đối tượng

C. Chữ quốc ngữ cho mọi thành phần

D. Chữ quốc ngữ cho mọi người.

Bắt đầu thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Tổ chức thi trắc nghiệm về lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”

NGUYÊN MINH