Tích cực chuẩn bị các điều kiện quan trọng cho Chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ Tư, 09/01/2019, 17:57:14

NDĐT- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nhấn mạnh hai điều kiện quan trọng dẫn tới sự thành công hay không của Chương trình giáo dục phổ thông mới, đó là đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Hai điều kiện tiên quyết này đang được Bộ GD-ĐT phối hợp các đơn vị liên quan, tích cực chuẩn bị.

Tích cực chuẩn bị các điều kiện quan trọng cho Chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới chiều 9-1

Chiều 9-1, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới với các điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, so với các lần đổi mới trước, lần đổi mới này khác từ khác tiếp cận. Cách tiếp cận để xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới lần này công phu và bài bản theo hướng quốc tế. Đầu tiên, xây dựng chương trình tổng thể, theo đó mới đi vào môn học cụ thể, kế thừa những gì hợp lý và chỉnh sửa bổ sung những bất cập; Có lộ trình đổi mới từ cơ sở vật chất trường lớp, đến giáo viên, năng lực quản lý…

Cho rằng chương trình tốt đến mấy cũng không thể phát huy được nếu các điều kiện, đơn vị thực hiện chưa sẵn sàng, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo địa phương và lãnh đạo chủ chốt của các sở GD-ĐT tại các điểm cầu đưa ra ý kiến thảo luận, tập trung vào đội ngũ nhà giáo, hiệu trưởng cán bộ quản lý và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

“Chương trình giáo dục phổ thông mới có thành công hay không là phụ thuộc vào đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục” – Bộ trưởng nhấn mạnh. Phát triển đội ngũ nhà giáo cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2019, để chuẩn bị sẵn sàng cho Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021.

“Thứ hai, cũng là điều kiện rất quan trọng tạo nên thành công cho Chương trình, đó là cơ sở vật chất, trường lớp thiết bị”. Về vấn đề này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết Bộ GD-ĐT đã ban hành hai đề án rất quan trọng là Đề án phát triển đội ngũ giáo viên phục vụ cho đổi mới và Đề án về cơ sở vật chất phục vụ cho đổi mới chương trình.

Sự chuẩn bị này, theo Bộ trưởng là rút kinh nghiệm từ những lần đổi mới trước. Vì vậy, khi xây dựng chương trình, Bộ GD-ĐT đã phối hợp các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện. Hiện chương trình bồi dưỡng giáo viên đã sẵn sàng, cơ sở vật chất đang được chuẩn bị triển khai ở những điều kiện khác nhau. Thêm vào đó, các địa phương cần phân công phân nhiệm cho rõ, đâu là trách nhiệm của các địa phương, đâu là của Bộ, đâu là của các hiệu trưởng …để hỗ trợ cho nhau.

“Tôi cho rằng sự thành công phụ thuộc nhiều vào sự nhịp nhàng phối hợp của các bên liên quan. Mục đích cuối cung là sớm đổi mới được giáo dục phổ thông, tạo lập được môi trường học sinh đi học hạnh phúc. Tôi tin từng bước chúng ta sẽ đạt được điều này” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

* Học sinh chọn môn học ở Chương trình giáo dục phổ thông mới ra sao?

* Tích cực chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới

* Định hướng dạy học tích hợp trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

* Công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai từ năm học 2020-2021

* Sáu giải pháp giảm tải trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

LÊ HÀ