[Infographic] Hà Nội tăng trần học phí trường chất lượng cao

Thứ Sáu, 06/12/2019, 18:28:53

NDĐT - Nghị quyết Quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021 đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.

[Infographic] Hà Nội tăng trần học phí trường chất lượng cao

HOA LÊ - DUY LONG