ĐHQG TP Hồ Chí Minh gắn giảng dạy, nghiên cứu với nhu cầu thực tế của cuộc sống

Thứ Tư, 10/10/2018, 15:44:06

NDĐT - Ngày 10-10, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai khóa năm 2018 với chủ đề “Khoa học công nghệ - Nâng tầm hội nhập”. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Phan Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh dự.

ĐHQG TP Hồ Chí Minh gắn giảng dạy, nghiên cứu với nhu cầu thực tế của cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chụp hình lưu niệm với cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu trước cán bộ, giảng viên và sinh viên tại lễ khai khóa, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, ĐHQG TP Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò tiên phong trong việc giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đổi mới công nghệ, gắn với nhu cầu thực tế của đời sống xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, sự sáng tạo, đổi mới chính là nền tảng của giáo dục. Mô hình đại học phải thực sự phát triển theo tinh thần khai sáng và lý tưởng tự do học thuật; đại học không chỉ là trung tâm đào tạo nhân tài, mà còn là một trung tâm khoa học và văn hóa, với tự do học thuật được xem là đặc điểm quan trọng nhất. Trong bối cảnh đó, ĐHQG TP Hồ Chí Minh phải là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Để công tác giảng dạy, nghiên cứu của hơn 5.500 cán bộ, giảng viên và 60 nghìn sinh viên đang tham gia học tập tại đây tốt hơn, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, ĐHQG TP Hồ Chí Minh sớm quan tâm đến việc xây dựng cơ chế tự chủ hướng đến đổi mới mô hình quản lý, đổi mới quản trị theo mô hình các trường đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới; tiếp tục bám sát định hướng chiến lược phát triển khoa học - công nghệ của đất nước và nhu cầu của xã hội, đặt hàng của các địa phương; đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để hiện thực hóa, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và sớm hoàn thành Khu đô thị Đại học đầu tiên của cả nước, hoàn thiện từ cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, không gian nghiên cứu, học tập, sinh hoạt và làm việc của thầy cô và sinh viên.

ĐHQG TP Hồ Chí Minh phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, năng lực quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo; xây dựng chiến lược thu hút nhân tài, nhất là trí thức trẻ, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở trong nước và nước ngoài về làm việc.

QUANG QUÝ