Xóa bỏ các rào cản tiếp cận giáo dục với mọi người

Thứ Sáu, 11/01/2019, 20:47:36

NDĐT - Chiều 11-1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo góp ý các nội dung liên quan giáo dục thường xuyên (GDRX) trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Xóa bỏ các rào cản tiếp cận giáo dục với mọi người

Theo Vụ trưởng GDTX, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), điểm mới liên quan GDTX trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) là quy định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của GDTX. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của GDTX nhằm thực hiện xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc; cập nhật bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết của cuộc sống cho mọi người; tạo cơ hội cho những người có nhu cầu tiếp tục học tập để nâng cao trình độ học vấn…

Ngoài ra, dự thảo luật cũng có những thay đổi về quy định các cơ sở GDTX, chương trình GDTX; hình thức thực hiện chương trình GDTX; trách nhiệm của các trường sư phạm trong đào tạo giáo viên cho GDTX thay vì chỉ đào tạo giáo viên dạy học chính quy như hiện nay… Những điểm mới trong dự thảo luật nhằm phù hợp với thực tiễn giáo dục hiện nay và tăng thêm nhận thức, hiểu rõ, tránh tình trạng hiểu chưa hết về GDTX như hiện nay. Dự thảo Luật bảo đảm hướng đến xóa bỏ các rào cản tiếp cận giáo dục với mọi người…

Tại hội thảo, đại diện các nhà quản lý, cán bộ trung tâm GDTX, trường đại học… đã đưa ra các ý kiến góp ý. Trong đó, các ý kiến tập trung đề nghị trong luật cần quy định cụ thể các cơ sở GDTX, tránh trường hợp ghi chung chung, khi áp dụng mỗi nơi hiểu một cách sẽ rất khó xử lý. Có những quy định cụ thể liên quan việc xây dựng chương trình GDTX trong các cơ sở giáo dục đại học. Quy định rõ, tránh trùng lắp về phương thức học tập trong GDTX vì hiện nay các phương thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn, học trực tuyến… có những sự đan xen lẫn nhau.

MẠNH XUÂN