Hà Nội cho học sinh tiếp tục nghỉ học, giáo viên làm việc tại nhà đến ngày 15-4

Thứ Sáu, 03/04/2020, 18:08:13

NDĐT- Ngày 3-4, Sở GD-ĐT Hà Nội có Công văn về việc tiếp tục cho học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố nghỉ học đến ngày 15-4. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian này, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại đơn vị.

Hà Nội cho học sinh tiếp tục nghỉ học, giáo viên làm việc tại nhà đến ngày 15-4

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố: Trẻ em mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; học sinh Trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15-4.

Sở GD-ĐT yêu cầu trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị trường học tiếp tục triển khai thực hiện việc hướng dẫn học sinh tự học và tự ôn tập tại nhà; thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.

Các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục bố trí lãnh đạo trực và hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại đơn vị như: trực cơ quan; tham gia chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch; các trường hợp khác phải có văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Trung ương và Thành phố mới đến làm việc tại cơ quan. Thủ trưởng các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục lập danh sách giáo viên, người lao động đến đơn vị làm việc; chịu trách nhiệm về việc giáo viên, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại đơn vị.

THANH XUÂN