Đại học Quốc gia Hà Nội lùi lịch thi cả hai đợt tuyển sinh sau đại học

Thứ Ba, 31/03/2020, 10:35:28

NDĐT- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định điều chỉnh lịch thi của cả hai đợt tuyển sinh sau đại học năm 2020.

Đại học Quốc gia Hà Nội lùi lịch thi cả hai đợt tuyển sinh sau đại học

(Ảnh: VNU)

Cụ thể, thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội đợt 1 được điều chỉnh lùi đến ngày 20 và 21-6; đợt 2 được lùi đến ngày 17 và 18-10.

Theo lịch ban đầu, thời gian thi tuyển sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức đợt 1 vào ngày 11 và 12-4; đợt 2 vào ngày 12 và 13-9. Như vậy, nhà trường đã điều chỉnh lùi lại cả hai đợt thi hơn 1 tháng.

Năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh như năm 2019, tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao cho các hội đồng tuyển sinh sau đại học trong tất cả các khâu: thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, chấm thi, vào điểm thi…. Đại học quốc gia Hà Nội tập trung hậu kiểm toàn bộ công tác tuyển sinh của các hội đồng tuyển sinh sau khi có kết quả tuyển sinh. Các hội đồng tuyển sinh tổ chức thi và/hoặc xét tuyển bậc thạc sĩ gồm 12 hội đồng tuyển sinh, các hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển bậc tiến sĩ gồm 13 hội đồng tuyển sinh như năm 2019. HÌnh thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển theo phương thức truyền thống; Thi tuyển theo phương thức thi truyền thống kết hợp Đánh giá năng lực; Xét tuyển.

THANH XUÂN