Đề nghị rà soát thông tin vụ giao khoán đất rừng ở Trại giam Cái Tàu

Thứ Năm, 18/07/2019, 16:17:17

NDĐT - Chiều 18-7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nông tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát thông tin về việc Trại giam Cái Tàu giao khoán chưa đúng hơn 100 ha rừng.

Đề nghị rà soát thông tin vụ giao khoán đất rừng ở Trại giam Cái Tàu

Báo cáo của Trại giam Cái Tàu về việc quản lý khu đất sản xuất ở xã Tam Giang.

Việc rà soát thông tin phải hoàn tất và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30-7. Trường hợp phát hiện sử dụng đất không đúng mục đích, quy định phải nêu rõ trách nhiệm của đơn vị, cơ quan quản lý, cơ quan tham mưu quản lý đất đai có liên quan… để qua đó đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục.

Trước đó vào ngày 12-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau có báo cáo (số 195/BC-CCKL) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng đất của Trại giam Cái Tàu - đơn vị trực thuộc Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Theo báo cáo nêu trên, vào ngày 8-4-2009, Trại giam Cái Tàu được UBND tỉnh Cà Mau giao 135,23 ha đất rừng sản xuất thuộc địa phận ấp Lung Ngang (xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Trong đó, trừ 22,93 ha đang tranh chấp với dân, diện tích còn lại là 112,3 ha. Tuy nhiên, Trại giam Cái Tàu không trực tiếp sản xuất mà giao 112,3 ha cho ông Nguyễn Thành Nhiệm (nguyên Phó giám thị Trại giam Cái Tàu) nhận khoán để nuôi trồng thủy sản (hợp đồng với ông Nhiệm hết hạn vào ngày 31-12-2019). Phần đất trên, ông Nhiệm không trực tiếp quản lý, sản xuất mà giao cho ông Chiến (cháu ông Nhiệm) trực tiếp sản xuất.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chuyên trách kiểm lâm Cà Mau còn phát hiện, vào tháng 2-2019, Trại giam Cái Tàu còn khai thác một số cây rừng ven kênh, rạch trong diện tích được giao, tổng khối lượng khoảng 10 m3 gỗ. Tuy nhiên, việc khai thác không có hồ sơ, thủ tục theo quy định…

Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho rằng, Trại giam Cái Tàu được giao đất quản lý nhưng không trực tiếp sản xuất mà hợp đồng lại cho người khác sản xuất là chưa đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU (ngày 11-9-2002) của Tỉnh ủy Cà Mau về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai. Từ đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trại giam Cái Tàu thực hiện quản lý, sử dụng đất đúng quy định.

Về việc Trại giam Cái Tàu đốn cây để làm nhà tạm và gia cố bờ bao, cống đập… nhưng không có thủ tục, hồ sơ đúng theo quy định, qua làm việc trực tiếp với kiểm lâm Cà Mau, Trại giam Cái Tàu nhận thấy sai sót do cán bộ, chiến sĩ không nắm được các quy định về lĩnh vực lâm nghiệp và mới vi phạm lần đầu. Từ đó, Trại giam Cái Tàu đề nghị cơ quan chức năng tỉnh giải quyết theo hướng không xem xét xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Cà Mau về việc quản lý, sử dụng đất của Trại giam Cái Tàu.

Liên quan đến vụ việc Trại giam Cái Tàu giao khoán đất rừng cho cá nhân, trước đó vào ngày 25-6-2019, Thượng tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Cái tàu có báo cáo (số 630/BC-TGCT) gửi Chi cục Kiểm lâm Cà Mau.

Theo nội dung báo cáo nêu trên, vào ngày 1-6-2018, Trại giam Cái Tàu đã thanh lý và chấm dứt hợp đồng với ông Nguyễn Thành Nhiệm và hiện nay, Trại giam Cái Tàu đang triển khai lao động sản xuất theo kế hoạch của Cục C10 giao. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho ông Nhiệm thu hồi vốn đầu tư cải tạo, nạo vét kênh mương vuông tôm, Đảng ủy Trại giam Cái Tàu thống nhất cho ông Nhiệm nuôi tôm quảng canh đến hết ngày 31-12-2019 theo diện tích mặt nước khoảng 38,5 ha.

Đối với khu sản xuất trên địa bàn xã Tam Giang, Trại giam Cái Tàu xin rút kinh nghiệm và cam kết trong thời gian tới sẽ thực hiện tốt theo quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng đất an ninh quốc phòng theo quy định.

HỮU TÙNG