Vietinbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Thứ Bảy, 08/12/2018, 13:10:15

NDĐT- Ngày 8-12, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã thông qua các nội dung quan trọng về nhân sự, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án cơ cấu lại dự án đầu tư tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra….

Vietinbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Vietinbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Theo định hướng chiến lược, VietinBank đang tích cực đổi mới và tái cơ cấu toàn diện hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo thông lệ quốc tế; thực thi mạnh mẽ quản trị theo chiến lược, phát triển hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Ngày 27-11-2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 của VietinBank. Hiện nay, VietinBank đang tập trung thực hiện các nội dung và mục tiêu của phương án này. Theo lộ trình thực hiện phương án, lợi nhuận riêng lẻ năm 2018 của ngân hàng là 6.200 tỷ đồng (hợp nhất 6.700 tỷ đồng) và sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới đây.

Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018: Tổng tài sản có tăng trưởng 6% - 8%; dư nợ tín dụng tăng trưởng 8% - 9%; nguồn vốn huy động tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 9% - 10%; tỷ lệ nợ xấu (nội bảng) dưới 3%.

Đại hội đồng cổ đông VietinBank cũng thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, theo đó việc phân chia phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017 sẽ được thực hiện khi NHNN có ý kiến phê duyệt bằng văn bản. Tại Đại hội, HĐQT VietinBank cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra.

Về nhân sự, Đại hội bầu bổ sung ông Trần Minh Bình, Quyền Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019; bà Nguyễn Hồng Vân được miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank.

Tính đến 30-9, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.173 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so cuối năm 2017 và tăng 10,4% so cùng kỳ năm trước. Tiền gửi khách hàng tại thời điểm 30-9 đạt 826 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so cuối năm 2017 và tăng 13,9% so cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 892 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so cuối năm 2017 và tăng 16,8% so cùng kỳ năm trước.

HỒNG ANH