Lời chúc và kỳ vọng năm mới 2019 của các nhà lãnh đạo thế giới

Thứ Ba, 01/01/2019, 11:44:21