Quy định về quản lý hoạt động vui chơi dưới nước

Thứ Bảy, 15/06/2019, 02:04:40

Chính phủ vừa ban hành tại Nghị định 48/2019/NÐ-CP Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Theo đó, phương tiện vui chơi giải trí dưới nước là tàu, thuyền hoặc cấu trúc nổi khác được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở không quá năm người và hoạt động trong vùng hoạt động được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Người điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi giải trí dưới nước phải đủ từ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, được hướng dẫn về kỹ năng an toàn khi điều khiển; không cho phép người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước điều khiển phương tiện ra khỏi vùng hoạt động đã được quy định. Người chơi phải mặc áo phao trong suốt thời gian chơi, tự chịu trách nhiệm về tình hình sức khỏe của mình khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2019.