Hội thảo góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Thứ Hai, 05/08/2019, 15:42:50

NDĐT - Ngày 5-8, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội Việt Nam và Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức), tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Hội thảo góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Hội thảo góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, trình bày 15 chuyên đề đóng góp ý kiến cho những nội dung Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, tập trung những vấn đề như việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, khung làm thêm giờ, giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động; về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, sau 24 năm, Bộ Luật Lao động đã qua bốn lần sửa đổi, bổ sung. Đến nay, vấn đề sửa đổi bộ luật này tiếp tục được đặt ra, nhằm tiếp tục thể chế hóa các đường lối, chính sách của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định trong bối cảnh mới và thúc đẩy thị trường lao động phát triển; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực lao động; đồng thời, thực hiện các cam kết trong các điều ước quốc tế về lao động và thương mại mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) nhận được sự quan tâm và góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, nhà nghiên cứu, quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng hoàn thiện Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đúng với quan điểm, đường lối của Đảng và nguyện vọng của nhân dân, hàng chục triệu lao động trong cả nước.

Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua. Bộ luật có phạm vi sửa đổi rộng, với 162 điều được sửa đổi, 29 điều được bổ sung, bãi bỏ 49 điều so với Bộ luật Lao động hiện hành, đồng thời sửa đổi hai điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV vào tháng 10-2019.

Hội thảo diễn ra đến ngày 6-8.

MAI VĂN BẢO