Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Ba, 25/02/2020, 01:49:38

Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo đó, người thuê nhà ở công vụ có hành vi cho thuê lại hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng, còn hành vi cho mượn nhà ở công vụ không bị phạt tiền. Người được thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định mới bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2020.

★ Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2020/NÐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ. Theo đó, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định 18/2012/NÐ-CP, Nghị định 56/2014/NÐ-CP, Nghị định 28/2016/NÐ-CP và Nghị định 18/2012/NÐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-3-2020.