Ngân hàng Chính sách xã hội Hải Phòng thực hiện cho vay với hộ nghèo và các đối tượng chính sách huyện An Dương

Thứ Hai, 23/07/2018, 01:30:28

Sáu tháng đầu năm, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đạt 33.998 tỷ đồng, tăng 2.756 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, giúp hơn 1,2 triệu lượt đối tượng chính sách được vay vốn.

Ngân hàng Chính sách xã hội Hải Phòng thực hiện cho vay với hộ nghèo và các đối tượng chính sách huyện An Dương

Ảnh: TRẦN HẢI