Thêm ba di tích được xếp hạng tại Hà Nội

Thứ Hai, 26/08/2019, 10:14:28

NDĐT – UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định về việc xếp hạng ba di tích lịch sử và di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Đó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), đền thờ Đinh Tiên Hoàng đế (xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) và đình Vĩnh Trung (xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên).

Thêm ba di tích được xếp hạng tại Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm di tích nhà cụ Nguyễn Thị An cuối tuần qua.

Theo quyết định, nhà của cụ Nguyễn Thị An (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) và đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế ( xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) được công nhận là di tích lịch sử. Còn đình Vĩnh Trung (xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) được công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật.

UBND thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được phép của UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Tây Hồ, UBND huyện Mỹ Đức, UBND huyện Phú Xuyên và UBND các xã/phường: Phú Thương, Hợp Thanh và Khai Thái có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định của pháp luật và của thành phố.

KHÁNH NGUYÊN. Ảnh: DUY LINH