Đề xuất chi trả liền hai tháng chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công

Thứ Hai, 30/03/2020, 14:31:30

NDĐT- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị thực hiện gộp các kỳ chi trả tháng 4, tháng 5 năm 2020 cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công nhằm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đề xuất chi trả liền hai tháng chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công

Chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công qua bưu điện (Ảnh minh họa: VNPost).

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) nêu một số đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) theo chỉ đạo của Chính phủ và bảo đảm công tác chi trả đến đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người có công.

Theo đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố bố trí kinh phí kịp thời và hướng dẫn Bưu điện thực hiện chi trả gộp hai tháng/lần (các kỳ chi trả tháng 4, 5 năm 2020) cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công. Điều này nhằm hạn chế số lần đối tượng hưởng đi lĩnh tiền và tiếp xúc với bên ngoài.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thay đổi thời gian quyết toán. Cụ thể, thực hiện quyết toán tháng 4,5 - 2020 một lần vào cuối tháng 5 -2020 nhằm giãn thời gian chi trả, tạo điều kiện để đối tượng hưởng chủ động bố trí thời gian đi lĩnh tiền phù hợp.

Ngoài ra, cho phép bưu điện chuyển tối đa các điểm chi trả về bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, không tổ chức các điểm chi trả tập trung để tránh tình trạng tập trung đông người vào một thời điểm và có điều kiện thực hiện các biện pháp an toàn đối với người hưởng. Đồng thời, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền để đối tượng hưởng đến bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, lĩnh tiền vào bất kỳ thời gian nào trong hai tháng trên.

Tại các địa bàn, khu vực bị cách ly, chính quyền địa phương hướng dẫn bưu điện tổ chức chi trả cho đối tượng hưởng ngay sau khi hết thời gian cách ly. Truyền thông để đối tượng hưởng đến bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã lĩnh tiền.

UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người hưởng hạn chế ra khỏi nhà, chỉ lĩnh tiền khi thực sự có nhu cầu, có thể lĩnh gộp hai tháng để tránh phải đi lại nhiều lần. Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, để công tác chi trả bảo đảm an toàn; cử cán bộ phối hợp cơ quan bưu điện để hướng dẫn đối tượng hưởng tuân thủ các điều kiện an toàn phòng dịch.

Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay, cả nước xác nhận 9,2 triệu người có công. Trong đó, hơn 1,3 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng.

Với chính sách trợ giúp xã hội, hiện có gần 3% dân số được hưởng trợ cấp tiền mặt hằng tháng, trong đó có 1,65 triệu người cao tuổi.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng ban hành Công văn về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, từ tháng 4 năm nay, cơ quan bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng bằng tiền mặt tận nhà cho một số đối tượng sau.

Thứ nhất, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (sau đây gọi tắt là người hưởng) từ 80 tuổi trở lên.

Thứ hai, người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện đã báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà.

Thứ ba, người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú đã báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà.

Thời gian chi trả thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương.

PHƯƠNG CHI