[Infographic] Ứng phó dịch Covid-19: Quyền lợi của người lao động và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ra sao?

Thứ Tư, 01/04/2020, 11:11:40

NDĐT- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan đã ban hành hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, lùi thời gian đóng kinh phí công đoàn.

[Infographic] Ứng phó dịch Covid-19: Quyền lợi của người lao động và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ra sao?

NGÂN ANH, Đồ họa: ĐỨC TRUNG