Thực hiện cách ly xã hội: Ưu tiên giao dịch điện tử các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội

Thứ Năm, 02/04/2020, 11:49:08

NDĐT- Từ thời điểm 1-4, trong 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử. Qua đó, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia.

Thực hiện cách ly xã hội: Ưu tiên giao dịch điện tử các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, sẽ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử, tránh tiếp xúc xã hội (Ảnh: BHXH Việt Nam).

Tăng giao dịch điện tử, tránh tiếp xúc xã hội

Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH Việt Nam) chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ. Quy định hướng tới bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp.

BHXH Việt Nam đã liên tiếp ban hành hai văn bản về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, cơ quan này yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp cụ thể.

Trước hết, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 1 đến hết ngày 15-4-2020, bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tuy nhiên, cần phải bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1 đến hết ngày 15-4-2020 cần thống nhất với tổ chức bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Cuối cùng, đối với các TTHC của ngành BHXH thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND địa phương.

Sau thời điểm 15-4, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành BHXH, bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử sẽ giúp các tổ chức, cá nhân không phải đi lại để thực hiện các giao dịch về BHXH, tránh và giảm thiểu ít nhất tiếp xúc xã hội trong thời gian Chính phủ đang khuyến nghị thực hiện cách ly xã hội.

Nhiều kênh giao dịch trực tuyến

Đi cùng với triển khai giao dịch điện tử, cơ quan BHXH Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ tối đa các tổ chức, cá nhân thông qua các hệ thống giao dịch trực tuyến.

Cụ thể như Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại số hotline 19009068. Kênh thông tin này đang hỗ trợ khoảng 2.000-4.000 cuộc gọi mỗi ngày. Bên cạnh đó, có Cổng Thông tin điện tử https://baohiemxahoi.gov.vn; trang Fanpape trên mạng xã hội Facebook của ngành có ứng dụng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (chatbot) cũng như hệ thống tin nhắn tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH.

Trước đó, BHXH Việt Nam ban hành văn bản về việc bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc BHXH các tỉnh khẩn trương quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động các nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg; chịu trách nhiệm về công chức viên chức, NLĐ lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở; chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý.

Cùng với đó, cần xây dựng, công khai và thực hiện phương án bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; giải quyết công việc trên phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới bố trí làm việc tại công sở như: trực cơ quan, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của tổ chức, cá nhân… trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại công sở hoặc tại nhà riêng cần chấp hành đúng quy định theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Trung ương và địa phương.

XUÂN ĐỨC