Xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại Đà Nẵng

Thứ Hai, 17/02/2020, 03:41:59

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại TP Ðà Nẵng. Theo đó, giao UBND thành phố Ðà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Ðầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường để triển khai dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Nghị định số 63/2018/NÐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn TP Ðà Nẵng sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư dự án theo đúng quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức BT; bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Trong khuôn khổ dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại Ðà Nẵng, sẽ lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thiết bị tại Trung tâm Công an TP Ðà Nẵng; lắp đặt hệ thống thiết bị ngoại vi tại 191 nút giao thông và 31 vị trí trên 9 tuyến đường tiềm ẩn tai nạn giao thông;...

PV