Tới năm 2025: 100% trường nghề triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Thứ Tư, 17/07/2019, 10:38:22

NDĐT- Từ nay tới năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh và sinh viên. Mục tiêu đặt ra là 12 triệu lượt học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Tới năm 2025: 100% trường nghề triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Đào tạo tại Trường Cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2 (Ảnh minh họa: Lilama 2).

Tổ chức "Ngày hội khởi nghiệp" ít nhất một lần trong năm

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” nhằm cụ thể hoá Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30-10-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Đối tượng hướng tới của đề án là học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN trên phạm vi toàn quốc, các cơ sở GDNN.

Mộ trong những nội dung quan trọng của Đề án là từ nay tới năm 2025, 100% các cơ sở GDNN triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh và sinh viên. Mục tiêu đặt ra là 12 triệu lượt học sinh, sinh viên tại các cơ sở GDNN được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Ngoài con số 12 triệu ấn tượng này, Đề án đề xuất phấn đấu tổ chức chương trình "Ngày hội khởi nghiệp" cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở GDNN, với tần suất ít nhất một năm một lần. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng được thực hiện ít nhất một hoạt động mỗi năm ở từng cơ sở GDNN.

Đề án cũng đưa ra chỉ tiêu tổ chức ít nhất 150 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho 7.500 lượt cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp nhằm nâng cao năng lực và hình thành đội ngũ giáo viên giảng dạy khởi nghiệp.

Song song với đó là 150 lớp đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp cho 15 nghìn lượt học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN, 100% các trường cao đẳng, 50% các trường trung cấp thành lập tổ chuyên gia tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực xây dựng môi trường khởi nghiệp

Về việc xây dựng môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, Đề án hướng tới chỉ tiêu 70% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất năm ý tưởng, dự khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ mạo hiểm.

Đồng thời, khoảng 50% các trường cao đẳng, trung cấp GDNN hình thành các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực. Các cơ sở GDNN tăng cường hơn trong việc phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản để hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp...

Kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là hơn 118 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước là hơn 68,38 tỷ đồng; kinh phí xã hội hóa dự kiến là 50 tỷ đồng.

Số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, cả nước hiện có gần 2.000 cơ sở GDNN. Trong đó, có 397 trường cao đẳng, 519 trường trung cấp và 1.032 trung tâm GDNN. Hằng năm, các cơ sở GDNN đào tạo hơn 2,2 triệu người. Cụ thể là, sinh viên hệ cao đẳng khoảng 230 nghìn người, học sinh hệ trung cấp khoảng 315 nghìn người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khoảng 1,665 triệu người; hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 800 nghìn lao động nông thôn... Qua đó, góp phần quan trọng trong phát triển lực lượng lao động có kỹ năng, góp phần giải quyết việc làm, ổn định xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong số người học tốt nghiệp từ các cơ sở GDNN nói trên, nhiều người chưa có khả năng chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm. Khởi nghiệp chiếm tỷ lệ chưa cao, chưa tương xứng với những cơ hội tự tạo việc làm, khởi nghiệp trong thời kỳ phát triển mới của nền kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển không ngừng. Điều này đòi hỏi thế hệ trẻ nhiều kỹ năng, có tính đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp có những đột phá trong việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo việc làm và giá trị gia tăng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

XUÂN ĐỨC