Giải quyết quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thứ Năm, 15/08/2019, 04:25:59

Ngày 14-8, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2, UBND thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông báo "Triển khai kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Kết luận 1037/KL-TTCP ngày 26-6-2019 của Thanh tra Chính phủ liên quan tới Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) TP Hồ Chí Minh".

Giải quyết quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tại buổi họp báo, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, về việc thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4-9-2018 của Thanh tra Chính phủ, thành phố đã căn cứ vào ba bản đồ: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi ngày 12-6-1995; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (từ 5 đến 10 năm) tỷ lệ 1/5000 ghi ngày 20-11-1995; Bản đồ sử dụng đất đính kèm Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16-9-1998 về phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm... làm căn cứ xác định ranh quy hoạch, làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân. Thành phố xác định, có 4,39 ha đất với 331 hộ dân bị thu hồi đất ngoài ranh quy hoạch.

Tiếp đó, thành phố đã chỉ đạo Tổ công tác liên ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng lại phương án thực hiện phải bảo đảm các nguyên tắc: đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn và được đại đa số người dân đồng thuận. Trước khi xây dựng phương án phải tổ chức tiếp xúc lại với 331 hộ dân để xác định rõ bao nhiêu hộ dân chấp thuận hoán đổi đất, bao nhiêu hộ dân nhận tiền làm cơ sở thực hiện xây dựng phương án.

Hiện nay, Chủ tịch UBND quận 2 (Tổ trưởng Tổ công tác) đã thực hiện xong việc tiếp xúc 305 trong số 331 hộ dân. Tổ công tác đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại phần diện tích nêu trên, báo cáo UBND thành phố trình HÐND thành phố trong phiên họp bất thường gần nhất thông qua, làm cơ sở để triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong phần đất nằm ngoài ranh. Ðối với các trường hợp đang có khiếu nại nằm trong ranh quy hoạch nhưng không nằm trong phần diện tích khoảng 4,39 ha, Tổ công tác đề xuất 10 nhóm chính sách bổ sung. Trường hợp các hộ dân tiếp tục khiếu nại thì giao Chủ tịch UBND quận 2 xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu theo Luật Khiếu nại.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân khu 4,39 ha rất tốt, áp dụng hệ số quy đổi có lợi cho người dân.

Về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26-6-2019 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố cũng đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng; đồng thời ban hành kế hoạch triển khai kết luận thanh tra gồm 13 nhóm với 22 đầu việc. Ðơn cử như: Xem xét, bổ sung hoặc điều chỉnh quy chuẩn xây dựng; xem xét, xử lý việc xây dựng của Công ty cổ phần Ðại Quang Minh; quy định rõ thời gian trực tiếp kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng; thực hiện kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước; Xem xét, kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân…

Bên cạnh đó, thành phố đã kiến nghị Kiểm toán Nhà nước khẩn trương kiểm toán đối với dự án BT 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty Ðại Quang Minh làm chủ đầu tư. Sau khi có kết quả kiểm toán sẽ xác định được tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất có đúng hay không. Tuy nhiên, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận có sai sót khi vận dụng các cơ chế có lợi cho doanh nghiệp hơn là thành phố. Việc ký hợp đồng thanh toán BT cùng thời điểm ký hợp đồng BT là không đúng, vì theo nguyên tắc khi nhà đầu tư làm xong mới thanh toán BT. Ngoài ra, thành phố sẽ thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố 26 nghìn tỷ đồng để bồi thường, tái định cư theo đúng quy định. Thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Ðại Quang Minh và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay, khoảng 1.800 tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố cũng tiến hành các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định đối với các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng quy định.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang tổ chức kiểm điểm để xử lý các cán bộ có sai phạm. Tuy nhiên, do sự việc đã qua nhiều thời kỳ, có người không còn công tác, một số người ở xa cho nên việc kiểm điểm cần phải có thời gian, chậm nhất đến ngày 30-9 sẽ có kết quả báo cáo UBND thành phố...

PV