Nhiều sai phạm, thiếu sót trong quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng tại Quảng Trị

Thứ Sáu, 21/02/2020, 04:44:04

Ngày 19-2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 235/TB-TTCP về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, từ 1-1-2013 đến 30-6-2018.

Theo đó, TTCP nêu rõ: Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố còn chậm so với yêu cầu; chất lượng các quy hoạch chưa cao, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần như tại huyện Hải Lăng, huyện Gio Linh và thị xã Quảng Trị.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp được giao đất, thuê đất nhưng do thiếu năng lực, chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, dẫn đến chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí đất đai. Trong đó, một số doanh nghiệp được thuê đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Ðáng chú ý, việc UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại các khu công nghiệp Nam Ðông Hà, Quán Ngang và Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo không đúng theo điểm d Khoản 2, Ðiều 37 Nghị định 29/2008/NÐ-CP ngày 14-3-2008 của Chính phủ.

Cũng theo Thông báo kết luận thanh tra số 235, việc đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư để tổ chức bán đấu giá còn dàn trải, chưa nghiên cứu được nhu cầu thực tế của người dân, dẫn đến lãng phí khi không có người mua. Nhiều dự án được Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện các dự án khai thác khoáng sản mặc dù được cấp phép khai thác nhưng lại không có hợp đồng cho thuê đất, chưa nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định (như Công ty Cổ phần Song Nhùng, Công ty TNHH một thành viên Ðất Việt, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4…) là vi phạm quy định của Luật Ðất đai, Luật Bảo vệ rừng.

TTCP cho biết, việc UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Ðầu tư Sài Gòn được hưởng ưu đãi không đúng theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NÐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư năm 2005. Ðồng thời, việc xác định và áp giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Ðất đai 2003, gây thất thoát ngân sách 14.115.418.000 đồng. UBND tỉnh cho phép bán Trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sau khi Thủ tướng đã chỉ đạo tạm dừng, mà không xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh; các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính…

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường còn yếu, dẫn đến nhiều vi phạm tại nhiều dự án. Công tác cấp phép hoạt động tài nguyên chưa tốt, công tác thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường chiếm tỷ lệ 20%, số dự án chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường chiếm 44,1%, số dự án chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường chiếm 53,9%.

Từ những nội dung nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 có liên quan các sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra. TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền 14.257.482.000 đồng từ Công ty cổ phần Ðầu tư Sài Gòn và thu phí bảo vệ môi trường của 29 chủ đầu tư các dự án khác; thu hồi số tiền 5,718 tỷ đồng đối với các đơn vị còn nợ tiền thuê và tiền sử dụng đất, thu hồi 1,586 tỷ đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường và 5,977 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4.

Ngoài ra, TTCP yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể tại các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc cấp phép, ưu đãi và còn sai phạm trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

* Tại Văn bản 378/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý nội dung và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Ðồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung kiến nghị của TTCP.

PV