Tăng cường quản lý đê điều

Thứ Sáu, 28/02/2020, 01:44:36
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 1391/CT-BNN - PCTT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020.

Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê, tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc trọng tâm sau: Hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều; Bảo đảm an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các cống đã xảy ra sự cố như: cống Cẩm Đình trên đê Vân Cốc, cống Liên Mạc trên đê hữu Hồng TP Hà Nội; cống Tắc Giang trên đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam; cống Long Phương trên đê hữu Đuống tỉnh Bắc Ninh; cống Đa Mai, cống Chuông trên đê hữu Thương, cống Yên Ninh trên đê tả Cầu tỉnh Bắc Giang; cống Liên Nghĩa trên đê tả Hồng tỉnh Hưng Yên… Ngoài ra, chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão; Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

PV