Gia Lai tăng cường tiện ích dịch vụ công trực tuyến

Thứ Sáu, 03/04/2020, 01:21:23

Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị và cơ quan liên quan tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Theo đó, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bố trí nhân sự hướng dẫn, trao đổi bảo đảm giải đáp cho người dân, nhất là các phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính (TTHC) của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; kịp thời xử lý đối với các trường hợp hồ sơ bị trễ hạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân. Bưu điện tỉnh phối hợp các đơn vị, địa phương tuyên truyền, tổ chức triển khai việc giảm 30% giá cước chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Trước đó, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng in-tơ-nét, các hình ảnh minh họa, các đoạn phim ngắn đã giúp người dân dễ dàng nắm bắt cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, số lượng người đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giảm hơn trước. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 không chỉ đáp ứng được nhu cầu của người dân mà còn là biện pháp hữu hiệu để hạn chế tập trung đông người, phòng, chống dịch Covid-19.

Gia Lai tăng cường tiện ích dịch vụ công trực tuyến

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Ảnh: HÀ DUY

* Năm 2020, Khánh Hòa đặt ra nhiều chỉ tiêu nhằm đạt được các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế. Cụ thể như: thu ngân sách đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,2%, GRDP bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/năm. Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới các ngành kinh tế mũi nhọn như dịch vụ, xây dựng, nông lâm, thủy sản, Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo ngành du lịch khẩn trương xây dựng đề án khôi phục hoạt động du lịch trên địa bàn, nhất là các nhóm giải pháp xác định tiềm năng các thị trường trong nước và quốc tế; nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đề xuất bộ, ngành trung ương các giải pháp về tài chính, xuất nhập cảnh, giao thông, quảng bá xúc tiến du lịch.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, tỉnh triển khai các chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Trong đó, thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm bao gồm: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển đô thị; phát triển nhân lực; phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm gồm: TP Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong. Dựa trên nền tảng này, nhiệm kỳ tới tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp để kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

PV và TTXVN